Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  20160130_221526.jpg DSC_0096.jpg IMG_9445.jpg _4_anhIMG_94501.jpg IMG_9422.jpg IMG_9355.jpg IMG_9318.jpg IMG_9269.jpg IMG_9260.jpg IMG_9234.jpg IMG_9248.jpg IMG_9400.jpg IMG_9393.jpg IMG_9466.jpg 11295587_457773781062569_6365107792044250484_n.jpg 11165302_457773681062579_1041517511815440326_n.jpg IMG_9430.jpg IMG_9223.jpg IMG_9443.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên giáo dục Yên Bái.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Kế hoạch BDTX tổ KHXH năm học 2016-2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đặng Thị Mai Phương
  Ngày gửi: 23h:15' 12-04-2016
  Dung lượng: 113.0 KB
  Số lượt tải: 181
  Số lượt thích: 0 người

  
  PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ YÊN BÁI
  TRƯỜNG THCS TÂN THỊNH

  -----(((((-----

  KẾ HOẠCH
  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
  TỔ CHUYÊN MÔN: TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI
  ĐƠN VỊ TRƯỜNG THCS TÂN THỊNH

  TRƯỜNG THCS TÂN THỊNH
  TỔKHOA HỌC XÃ HỘI

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
  
   Yên Bái, ngày 12 tháng 5 năm 2015
  
  
  KẾ HOẠCH
  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

  NĂM HỌC 2016 - 2017

  Căn cứ các Thông tư số 30, 31, 32, 33/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011; Thông tư số 36/2011 ngày 17/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Kế hoạch số 80/KH-SGDĐT ngày 24/10/2012 của Sở GD&ĐT Yên Bái; Kế hoạch Số: 19/PGD&ĐTCM, ngày 01 tháng 04 năm 2013 của Phòng giáo dục đào tạo thành phố Yên Bái.
  Căn cứ vào kế hoạch số: 17/THCSTT - CM ngày 10 tháng 04 năm 2013 của trường THCS Tân Thịnh; Căn cứ tình hình thực tế và nhiệm vụ năm học; Tổ chuyên môn Khoa học Xã hội xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2016 - 2017 như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  1. Học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục cho giáo viên;
  2. Phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của dịa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
  3. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lí hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

  II. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN:
  1. Khối kiến thức bắt buộc:
  1.1. Nội dung bồi dưỡng 1:
  - Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học.
  - Thời lượng khoảng 30 tiết/năm học.
  - Nội dung: Do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học, bao gồm các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục của các cấp học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục theo từng cấp học

  1.2. Nội dung bồi dưỡng 2:
  - Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học (bao gồm cả nội dung bồi dưỡng do các dự án thực hiện)
  - Thời lượng khoảng 30 tiết/năm học.
  - Nội dung: Do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học, bao gồm các nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo dục theo từng cấp học của địa phương, thực hiện chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo dục địa phương; phối hợp với các dự án (nếu có) quy định nội dung bồi dưỡng theo kế hoạch của các dự án
  + Bồi dưỡng tập trung: 24 tiết
  + Bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên môn tổ, nhóm 6 tiết

  2. Khối kiến thức tự chọn (Nội dung bồi dưỡng 3): (60 tiết)
  2.1- Danh sách giáo viên đăng ký các mô đun tự học

  STT
  Họ tên giáo viên
  Các mô đun đã đăng ký
  Ghi chú
  
  1
  Đặng Thị Mai Phương
  THCS13;THCS14; THCS15; THCS16
  
  
  2
  Đặng Thị Kim Oanh
  THCS13;THCS14; THCS15; THCS16
  
  
  3
  Đặng Thị Kim Chung
  THCS13;THCS14; THCS15
   
  Gửi ý kiến